Rendkívüli közlemény

A mai napon 2020. május 30. napján 17:00 perctől (LT) kezdődően, Esztergom id. Rubik Ernő IV. osztályú nem nyílvános repülőtéren (a továbbiakban: LHEM),  a kialakult veszélyes repülésbiztonsági helyzet megszüntetéséig és a jogszerű működés feltételeinek megteremtéséig, minden légiközlekedési tevékenységet megtiltunk. 

Indokolás
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.37. § (1) bekezdése alapján "A repülőtér lehet b) *  nem nyilvános repülőtér: amely - a 41. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - a tulajdonos, illetve az üzemben tartó engedélye alapján vehető igénybe, és amely lehet ba) polgári célú nem nyilvános repülőtér”. 
 
Az Lt. 41. § (8) bekezdés szerint "A nem nyilvános repülőtér igénybevételét a repülőtér üzemben tartója engedélyezheti. A polgári célú nem nyilvános és a közös felhasználású repülőtér használatáért ellenszolgáltatás kérhető, amelyet a repülőtér üzemben tartója állapít meg”.
 
LHEM IV. osztályú nem nyílvános repülőtér üzembentartását az Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály (a továbbiakban: légügyi hatóság) LRHF/45135-6/2019-ITM iktatószámú határozata alapján 2019. június 6. napjától kezdődően visszavonásig a GRANTE Zrt. (2509 Esztergom-Kertváros, Dorogi út 5-7.) számára engedélyezte.
Az elmúlt két napban a repülőtéren a fenti jogszabályokba ütköző légiközlekedési (Lt. 71. § 10. e. és g.) tevékenységet folytattak a repülőtérről a tulajdonos döntése alapján - a repülőtér vezető által 2020. április 7. napján írásban megnevezett - kitíltott személyek. A jogszabálysértés miatt mind a két alkalommal értesítettük az illetékes rendőrhatóságot, amely a helyszínen az igazoltatást követően jelezte, hogy a kitíltott személyek tevékenysége jogszabálysértő. A mai napon a jogszabálysértésben érintettek a helyszínt továbbra sem hagyták el és folytatták az üzemben tartó által nem engedélyezett légiközlekedési tevékenységet.
A fentieket figyelembe véve a repülőtér üzemben tartója a helyzet teljeskörű tisztázása érdekében - a légügyi hatóságot is bevonva -,  LHEM IV. osztályú nem nyílvános repülőtér ideiglenes bezárásáról döntött.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.
 
2020. május 30. napján. 15:30 (LT).
Dr. Siklósi Zoltán repülőtér-vezető
Mosoni Ádám tulajdonosi képviselő
 
2020.05.30. 16:29