Változás a repülőtér igénybevételének rendjében

Az Esztergom id. Rubik Ernő IV. osztályú nem nyilvános repülőtér (LHEM) területe sokszínű légiközlekedési és légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenység számára lesz nyitott a terveink szerint. Ennek érdekében változás történt a repülőtér igénybevételének rendjében is, az alábbiak szerint.

A folyamatban lévő jogvita miatt, a repülőtér tulajdonosa a továbbiakban nem járul hozzá az Aero Club Esztergom tevékenységéhez a repülőtér területén. A repülőklub azon tagjai, akiknek a tulajdonos a kérelmüknek megfelelően engedélyezte a repülőtér igénybevételét, a továbbiakban magánszemélyként - a mindenkire vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítése után - tehetik ezt meg. Bejelentés a honlapról, a "Leszállás bejelentkezés" menüponttal lehetséges.

A repülőtéren - légiforgalmi szolgáltatás hiányában - a biztonságos tevékenységet az időbeni elkülönítéssel lehet biztosítani. A honlapunkon már működik egy online bejelentő rendszer, amit minden repülőtér használónak ki kell töltenie és el kell küldenie a repülőtér tulajdonos/üzembentartójának ahhoz, hogy a repülőteret jogszerűen igénybe vehesse az 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 37. § (1) bekezdés b), ba) pontjai alapján. A jogszabály
szerinti hozzájárulás hiányában a repülőtér igénybevétele – az Lt-ben rögzített kivételeket figyelembe véve – nem jogszerű és következményeket vonhat maga után.

Mostantól elérhető  – szintén ezen a honlapon – egy tájékoztató oldal, ahol a repülőtérrel kapcsolatos (karbantartás, más jellegű tevékenység időpontjainak engedélyezése stb.) információkat teszünk közzé, hogy mindenki tervezni tudja a saját repülőtér igénybevételét. Ezeknek az információknak fontos repülésbiztonsági következményei lehetnek, ezért a tudomásul vételük és betartásuk minden repülőtér használóra nézve kötelező érvényű.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

2020.05.23. 13:56